Tag: Bằng sáng chế mới của Apple

Apple
Bằng sáng chế mới của Apple giúp mang tính năng đẩy nước từ Apple Watch lên iPhone

Bằng sáng chế mới của Apple giúp mang tính năng đẩy nước...

Với những bạn chưa biết, Apple mang tính năng đẩy nước ra ngoài loa trên Apple Watch...

Apple
Bằng sáng chế Apple Glass giúp biến bất kỳ bề mặt nào cũng có thể trở thành giao diện điều khiển được

Bằng sáng chế Apple Glass giúp biến bất kỳ bề mặt nào cũng...

Với các bằng sáng chế lần lượt xuất hiện càng củng cố hơn về việc Apple đang phát...

Watch
Bằng sáng chế của Apple tiết lộ tính năng phát hiện cá mập trên Apple Watch

Bằng sáng chế của Apple tiết lộ tính năng phát hiện cá...

Một bằng sáng chế mới được cấp của Apple (số 10.617.358) cho thấy một chiếc Apple...

Mac
Lộ diện bằng sáng chế cho thấy Face ID sẽ chuẩn bị có mặt trên dòng Mac

Lộ diện bằng sáng chế cho thấy Face ID sẽ chuẩn bị có mặt...

Năm xưa, chúng ta đã thấy Touch ID trên iPhone 5s "nhảy" sang iPad Air 2 và iPad...