Tag: chưa nhận được máy gửi bảo hành

Apple
Khách đã gửi máy sửa chữa tại Apple Store thì phải đợi đến khi Apple mở cửa thì mới nhận lại hàng

Khách đã gửi máy sửa chữa tại Apple Store thì phải đợi...

Vào ngày 14 tháng 3 vừa qua Apple đã đóng cửa toàn bộ cửa hàng Apple Store trên...