Tag: Dự đoán

Mac
Máy Mac trang bị chip ARM sẽ ra mắt cuối năm 2020, 2021 sẽ thiết kế lại hoàn toàn

Máy Mac trang bị chip ARM sẽ ra mắt cuối năm 2020, 2021...

Bên cạnh việc đưa ra dự đoán rằng MacBook Air cũng sẽ được trang bị bàn phím scissor...