Tag: Kantar Brandz 2022

Apple
Apple lần đầu tiên trở thành thương hiệu giá trị nhất thế giới kể từ 2015

Apple lần đầu tiên trở thành thương hiệu giá trị nhất thế...

Báo cáo của Kantar Brandz 2022 cho biết Apple đã trở lại vị trí thương hiệu giá...