Tag: modem 5g

Mac
Apple chính thức mua lại mảng modem smartphone của Intel với giá 1 tỉ USD

Apple chính thức mua lại mảng modem smartphone của Intel...

Apple và Intel cùng thông báo rằng Apple sẽ mua lại "một phần lớn" mảng làm modem...