Tag: Người dùng bị bất tỉnh

Watch
Apple Watch tự động gọi khẩn cấp đến 911 khi người đeo bị bất tỉnh

Apple Watch tự động gọi khẩn cấp đến 911 khi người đeo...

Một người đàn ông sống tại Arizona- Mỹ bị bất tỉnh may mắn được cứu sống kịp thời...