Tag: touch bar

Ứng dụng
Pock giúp hiển thị Dock trong Touch Bar trên Macbook

Pock giúp hiển thị Dock trong Touch Bar trên Macbook

Ứng dụng Pock giúp bạn tuỳ biến và đưa Dock lên trên Touch bar.