Tag: unlock iPhone

Thủ thuật
Biến máy lock thành máy Quốc tế vĩnh viễn với eSIM

Biến máy lock thành máy Quốc tế vĩnh viễn với eSIM

Thủ thuật biến máy Lock thành máy Quốc tế vĩnh viễn.

Thủ thuật
Mã ICCID mới nhất biến iPhone lock thành Quốc Tế tháng 12 năm 2020

Mã ICCID mới nhất biến iPhone lock thành Quốc Tế tháng...

Hiện mới xuất hiện thêm 1 mã ICCID mới giúp iPhone Lock thành iPhone Quốc Tế. Người...

Thủ thuật
Checkra1n cập nhật phiên bản 0.9.8.1, hỗ trợ Project Sandcastle cài đặt Android trên iPhone

Checkra1n cập nhật phiên bản 0.9.8.1, hỗ trợ Project Sandcastle...

Không lâu sau khi bản dựng đầu tiên của dự án Project Sandcastle được đưa vào thử...