Tag: unlock iPhone

Thủ thuật
Checkra1n cập nhật phiên bản 0.9.8.1, hỗ trợ Project Sandcastle cài đặt Android trên iPhone

Checkra1n cập nhật phiên bản 0.9.8.1, hỗ trợ Project Sandcastle...

Không lâu sau khi bản dựng đầu tiên của dự án Project Sandcastle được đưa vào thử...