Mã ICCID mới nhất biến iPhone lock thành Quốc Tế tháng 12 năm 2020

Hiện mới xuất hiện thêm 1 mã ICCID mới giúp iPhone Lock thành iPhone Quốc Tế. Người dùng giờ đây có thể tháo Sim lock ra và sử dụng như iPhone Quốc Tế

Mã ICCID mới nhất biến iPhone lock thành Quốc Tế tháng 12 năm 2020

Mã ICCID mới nhất: 89014104279605344555

Các bạn cần cập nhật lên iOS mới nhất trước khi nhập mã ICCID để lên iPhone Quốc Tế, sau đó có thể tháo SIM ghép ra và sử dụng bình thường.

Các bước để kích hoạt cho ai chưa rõ:

1. Cài đặt
2. Di động
3. Ứng dụng của sim
4. Input Activation Iccid
5. Nhập iccid mới: 89014104279605344555
6. 6.1 Nếu hiện 4 dòng chọn dòng 4.
6.2 Nếu hiện 9 dòng chọn dòng 7.
7. Máy sẽ bị văng ra màn hình trắng, yêu cầu kích hoạt lại và đăng nhập id apple
8. Tháo sim ghép ra dùng bình thường
Lưu ý: Ai không có dòng "Input Activation Iccid"  phải update lên ios mới nhất. 

Bạn nghĩ sao ?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0