Ứng dụng Microsoft Office 3 trong 1 đã có cho iOS

Ứng dụng Office 3 trong 1 mới của Microsoft đã chính thức có mặt trên iOS tối ưu cho iPhone.

Ứng dụng Microsoft Office 3 trong 1 đã có cho iOS

Trong app Office này bao gồm cả Word, Excel, PowerPoint nên bạn không cần cài lẻ từng ứng dụng như xưa nữa.

Chức năng quét tài liệu thành file Word, quét bảng thành file Excel hay tạo file thuyết trình, từ loạt ảnh, hay dùng tay / bút kí tên lên file PDF cũng đã có mặt trên app này.

 


 

TẢI VỀ ỨNG DỤNG OFFICE CHO IOS