Ứng dụng Zoom ra mắt phiên bản Native hỗ trợ chip Apple Silicon vào 21 tháng 12

Hôm nay, Zoom chính thức phát hành phiên bản native dành cho máy MacBook Air, MacBook Pro, và Mac mini sử dụng chip M1

Ứng dụng Zoom ra mắt phiên bản Native hỗ trợ chip Apple Silicon vào 21 tháng 12

Nhà phát triển Zoom cũng sẽ đưa ra bản cài đặt riêng dành cho các máy Mac sử dụng chip M1. Bản cập nhật mới này của Zoom giúp ứng dụng trở thành Universal, chạy tốt trên cả 2 nền tảng Intel và ARM.

Bạn có thể xem kĩ hơn các thông tin về bản cập nhậ trên trang chủ của Zoom:

Bạn nghĩ sao ?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow