University Empire Tycoon - Idle

Có rất nhiều dạng game Tycoon ở nhiều lĩnh vực khác nhau, và giờ đây bạn sẽ bắt đầu mở cho mình một trường đại học và phát triển nó trở thành đại học lớn nhất quốc gia.

University Empire Tycoon - Idle

Thể loại: Xây dựng, phát triển
Nhà phát triển:
Codigames
Link tải: Android / iOS

Bạn cũng đáp ứng nhu cầu của học sinh, sinh viên và phát triển thêm cơ sở vật chất, thêm các môn học mới, tuyển giảng viên,…

Bạn nghĩ sao ?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow