Apple tiếp tục gia hạn dịch vụ Apple TV+ miễn phí đến hết tháng 6

Mới đây, Apple tiếp tục gửi mail tới người dùng về việc tiếp tục gia hạn dịch vụ Apple TV+ miễn phí đến hết tháng 6

Apple tiếp tục gia hạn dịch vụ Apple TV+ miễn phí đến hết tháng 6

Rất nhiều người dùng đều nhận được email từ Apple về việc gia hạn thêm dịch vụ Apple TV+ miễn phí đến hết tháng 6. Trước đây, Apple đã gia hạn 1 lần đến hết tháng 2.

Nếu bạn vẫn đang sử dụng gói miễn phí Apple TV+ thì hoàn toàn có thể yên tâm và tiếp tục sử dụng dịch vụ này nến hết tháng 6.

Bạn nghĩ sao ?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow