iOS 15 đã được cài trên 72% số iPhone được ra mắt trong 4 năm trở lại đây

Apple mới đây đã công bố tỉ lệ cài đặt iOS 15 kể từ khi ra mắt chính thức vào tháng 9.

iOS 15 đã được cài trên 72% số iPhone được ra mắt trong 4 năm trở lại đây

Với iPhone thì iOS 15 đã được cài trên 72% số iPhone được ra mắt trong 4 năm trở lại đây, 26% tiếp tục sử dụng iOS 14 và 2% chạy iOS cũ hơn.

Nếu tính cả số iPhone đã được ra mắt hơn 4 năm thì 63% trong số đó chạy iOS 15, 30% chạy iOS 14 và 7% chạy các phiên bản iOS cũ hơn.

Tỉ lệ cài đặt trên iPad thấp hơn trên iPhone: với 57% tổng số iPad được ra mắt trong 4 năm trở lại đây đang chạy iPadOS 15, 39% tiếp tục chạy iPadOS 14 và 4% chạy iPadOS cũ hơn.

Tính cả số iPad đã được ra mắt hơn 4 năm thì có 49% thiết bị đang chạy iPadOS 15, 37% đang chạy iPadOS 14 và 14% đang chạy iPadOS cũ hơn.

Nếu so với iOS 14 thì iOS 15 được phổ cập chậm hơn: vào tháng 12 năm 2020 thì iOS 14 đã được cài trên 81% số iPhone được phát hành trong vòng 4 năm đổ lại, con số tương tự của iOS 13 là 77% vào cuối tháng 1 năm 2020. Lý do được cho là vì iOS 15 khi ra mắt có một số tính năng bị trễ hẹn và phải cập nhật bổ sung sau, ngoài ra Apple cũng cho phép người dùng ở lại iOS 14 và nhận bản cập nhật bảo mật thay vì phải cập nhật lên iOS 15.

Tuy nhiên hiện tại thì Apple đã ngừng cung cấp các bản cập nhật bảo mật cho iOS 14. iOS 15 lúc này trở thành bản cập nhật chính trên các thiết bị đang chạy iOS 14 nên số lượng cập nhật có thể sẽ tăng lên trong lần công bố tiếp theo.

Theo: MacRumors

Bạn nghĩ sao ?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow