So sánh iPad Pro 2018 vs iPad Pro 2020

Có lẽ những ai đang sở hữu iPad Pro 2018 băng khoăn rằng liệu có nên nâng cấp lên iPad Pro 2020 mới ra mắt hay không.

So sánh iPad Pro 2018 vs iPad Pro 2020

Mình xin so sánh tổng thể iPad Pro 2018 và 2020 xem có những điểm thay đổi nào, khác biệt đáng chú ý nào...

Giá:

Đối với iPad Pro 2018:

 • iPad Pro 11 inch Wi-Fi, 64 GB: 799 USD (khoảng 18,3 triệu đồng), thêm Cellular: 949 USD (khoảng 21,8 triệu đồng)
 • iPad Pro 11 inch Wi-Fi, 256 GB: 949 USD (khoảng 21,8 triệu đồng), thêm Cellular: 1.099 USD (khoảang 24,5 triệu đồng)
 • iPad Pro 11 inch Wi-Fi, 512 GB: 1.149 (khoảng 26,4 triệu đồng), thêm Cellular: 1.299 USD (khoảng 29,8 triệu đồng)
 • iPad Pro 11 inch Wi-Fi, 1 TB: 1.549 (khoảng 35,6 triệu đồng), thêm Celllular: 1.699 USD (khoảng 39 triệu đồng)
 • iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi, 64 GB: 999 USD (khoảng 22,9 triệu đồng), thêm Cellular: 1.149 USD (khoảng 26,4 triệu đồng)
 • iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi, 256 GB: 1.149 USD (khoảng 26,4 triệu đồng), thêm Cellular: 1.299 USD (Khoảng 28,9 triệu đồng)
 • iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi, 512 GB: 1.349 USD (khoảng 31 triệu đồng), thêm Cellular: 1.499 USD (khoảng 34,4 triệu đồng)
 • iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi, 1 TB: 1.749 USD (khoảng 40,2 triệu đồng), thêm Cellular: 1.899 USD (khoảng 43,6 triệu đồng)


Đối với iPad Pro 2020:

 • iPad Pro 11 inch Wi-Fi, 128 GB: 799 USD (khoảng 18,3 triệu đồng), thêm Cellular: 949 USD (khoảng 21,8 triệu đồng)
 • iPad Pro 11 inch Wi-Fi, 256 GB: 899 USD (khoảng 20,6 triệu đồng), thêm Cellular: 1.049 USD (khoảng 24,1 triệu đồng)
 • iPad Pro 11 inch Wi-Fi, 512 GB: 1.099 USD (khoảng 24,5 triệu đồng), thêm Cellular: 1.249 USD (khoảng 28,7 triệu đồng)
 • iPad Pro 11 inch Wi-Fi, 1TB: 1.299 USD (khoảng 29,8 triệu đồng), thêm Cellular: 1.449 USD (khoảng 34,4 triệu đồng)
 • iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi, 128 GB: 999 USD (khoảng 22,9 triệu đồng), thêm Cellular: 1.149 USD (khoảng 26,4 triệu đồng)
 • iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi, 256 GB: 1.099 USD (khoảng 25,2 triệu đồng), thêm Cellular: 1.249 USD (khoảng 28,7 triệu đồng)
 • iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi, 512 GB: 1.299 USD (khoảng 29,8 triệu đồng), thêm Cellular: 1.449 USD (khoảng 33,3 triệu đồng)
 • iPad Pro 12.9 inch Wi-Fi, 1TB: 1,499 USD (34,4 triệu đồng), thêm Cellular: 1.649 USD (khoảng 37,9 triệu đồng)


Nhìn giá là chúng ta thấy ngay iPad Pro mới năm nay rẻ hơn so với năm 2018.

Tham khảo: 9to5mac

Bạn nghĩ sao ?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0